Hvem, hvad og hvor er vi?

Andelsboligforeningen Spurvelunden er beliggende 15 km syd for Odense centrum i udkanten af Allested-Vejle – en landsby med ca. 1.100 indbyggere .

Lidt atypisk for en andelsboligforening er, at hver boligenhed er separat beliggende med grundstørrelser fra 750-1200 m2, hvilket giver andelsboligformens fordele og ejerboligens egenskab mht. privatsfæren.

Boligmassen – der er opført i 1987 – består at 4 andele på hver 84 m2 (længebygget) og 4 andele på hver 106 m2 (vinkelbygget) omkring et større fælles areal. Under ”Galleri” i menuen øverst er lagt en række fotos, der illustrerer hhv. boligerne og nogle af de nu- og forhenværende beboere.

Foreningen har ansvaret for og bekoster vedligeholdelse og udskiftning af væsentlige bygningsdele (tage, undertage, spær, murværk, vinduer og gasfyr), mens indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte andelshaver.

De nuværende beboere er stort set fredelige eksemplarer, der ikke sidder lårene af hinanden, men som dog altid er parat med en hjælpende hånd – i særdeleshed ved de årlige sammenkomster, hvoraf nogle er fast tilbagevendende, mens andre sker ad hoc. I sommertiden mødes de der har lyst hver fredag kl. 16 på fællesarealet ved Tingstedet (se Galleri, billede 9) med et glas vin, en øl eller en kop kaffe.

AB Spurvelunden er en økonomisk veldrevet forening med en bygningsmasse af god kvalitet og vedligeholdelsesstand og en unik lav boligafgift.

Foreningen er medlem af Grundejerforeningen Spurvelunden, der dækker samtlige bebyggelser på Spurvelunden. Denne forening varetager vedligeholdelse af især området ved tennisbanen samt råder over festtelte, som de enkelte medlemmer vederlagsfrit kan gøre brug af.

Skole, børnehave, dagligvarebutikker og offentlig transport ligger inden for en afstand af ca. 500 meter.

Allested-Vejle er kåret flere gange som “Blomstrende Landsby” med blandt andet et aktivt fritidsliv centreret omkring idrætshallen.

Læs mere om den “Blomstrende Landsby” Allested-Vejle her.